IncassoKlacht Logo

IncassoKlacht.nl

united-kingdom-flag

Voor klachten over incassobureaus Opkomen voor eerlijke incassopraktijken

Welkom bij IncassoKlacht.nl. Wij geloven dat de wereld van de incasso transparant, eerlijk en respectvol moet zijn. Niet alleen voor opdrachtgevers, maar ook voor debiteuren.

Gaat het niet zoals het hoort? Dan kunt u hier een klacht indienen.

Register a complaint (NL - 2024)
press Enter
We hebben de volgende gegevens nodig om uw klacht effectief te kunnen behandelen. Wat is uw naam?
We hebben de volgende gegevens nodig om uw klacht effectief te kunnen behandelen. Wat is uw naam?
Heeft u contact opgenomen met het incassobureau over uw klacht?
Beschrijf de situatie grondig. Wanneer en hoe vond het incident plaats? Waren er specifieke personen bij betrokken? Hoe meer details u verstrekt, hoe beter wij uw situatie kunnen begrijpen. In de laatste stap is het ook mogelijk een bestand te uploaden.
Welke actie of oplossing zou volgens u de situatie rechtzetten? Jouw perspectief op een mogelijke oplossing is van onschatbare waarde in de verdere behandeling.

Maximum file size: 516MB

Om het proces van klachtafhandeling zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen is een geschillenregeling opgesteld - https://incassoklacht.nl/wp-content/uploads/2023/10/2023-10-18-Geschillenreglement-incassoklacht.nl_.pdf. Wij vragen u en het incassobureau om hiermee akkoord te gaan.
Use Shift+Tab to go back