Meer over ons

De Wet kwaliteit incassodienstverlening brengt veel veranderingen met zich mee voor de meeste incassodienstverleners. Van het ene op het andere moment moet worden voldaan aan een uitgebreide set van nieuwe eisen en regels. Een belangrijke verplichting is dat incassodienstverleners vanaf 1 april 2024 moeten zijn aangesloten bij een geschillenregeling. 

Stichting NowID is opgericht door en voor incassodienstverleners om te helpen en te ondersteunen bij het voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving. NowID richt zich op incassodienstverleners die behoefte hebben aan advies en ondersteuning. IncassoKlacht is dé onafhankelijke geschillencommissie van NowID.

IncassoKlacht is door NowID opgericht om tegen eerlijke tarieven klachten tegen incassodienstverleners onafhankelijk te behandelen. Zij doet dit door een bindend advies uit te brengen of door partijen onderling tot een schikking te laten komen. Wij bieden een deskundige, laagdrempelige en onafhankelijke oplossing op het moment dat u er onderling met de incassodienstverlener niet uitkomt.

De Commissie van IncassoKlacht bestaat uit een aantal onafhankelijke leden, die worden benoemd door het bestuur van de Stichting. Dit betekent dat de leden van de Commissie niet gelieerd zijn aan of een relatie hebben met de incassodienstverlener waarover wordt geklaagd.

Over iedere incassodienstverlener kan een klacht worden ingediend bij IncassoKlacht. Op het moment dat een incassodienstverlener niet is aangesloten bij IncassoKlacht, dan kan de Commissie enkel met dienst toestemming de klacht behandelen. Zijn zij aangesloten bij een andere geschillenorganisatie, dan zullen wij u doorverwijzen.

Onze Commissieleden

Marco Plas

MSc. M. (Marco) Plas CISSP CISA SCF

Marco Plas heeft ruim 30 jaar ervaring in de financiële sector, waar hij momenteel als toezichthouder namens de Nederlandse Bank een commissariaat vervult, Marco heeft een achtergrond in bedrijfseconomie en Bedrijfskundige informatica met een specialisatie in corporate finance. Die kennis zet hij onder andere in voor de Koninklijke Marechaussee waar hij als programma-directeur actief is. Wat hij meeneemt naar de geschillencommissie is een objectieve blik, en een zeer ruime ervaring in het oordelen over complexe geschillen in uiteenlopende scenarios.

IMG-20240422-WA0000

G. (Gerard) van Rossen

Gerard van Rossen heeft meer dan 25 jaar aan ervaring in de schuldhulpverlening, waarbij hij zijn expertise heeft ingezet om mensen te helpen bij het oplossen van financiële problemen. Als directeur van Modus Vivendi heeft hij zich toegewijd aan het streven naar een schuldenvrije samenleving, waarbij hij pleit voor snelle processen en efficiënte wetgeving om schuldenproblematiek aan te pakken. Hij heeft een actieve rol gespeeld in verschillende organisaties en commissies, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) en de NEN-werkgroepen 'Processen' en 'Personen'. Gerard heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van gecertificeerde schuldhulpverlening geleverd als lid en voorzitter van het College van Deskundigen bij het KIWA, waar hij normen en standaarden heeft onderhouden binnen de sector.  Als beschermingsbewindvoerder bij Modus Vivendi en voormalig bestuurslid van NVVK heeft hij zich ingezet om cliënten te voorzien van effectieve ondersteuning en een nieuw perspectief.

Sarah-Knip-voor-website-768x1024

Mr. S.L. (Sarah) Ketting

Sarah Ketting is sinds 2023 advocaat bij STIP advocaten, waar zij zich richt op het civiele recht.

Sarah heeft niet alleen rechten gestudeerd, maar behaalde ook een bachelor in sociale wetenschappen. Op die studie deed zij kennis op over gedrag en sociale structuren. Sarah is een doortastende grondige jurist en specialist als het gaat om de Wet kwaliteit incassodienstverlening. Zij bereidt de zaken samen met de commissieleden voor, maar is geen onderdeel van die commissie. Sarah heeft dus geen stem in het uiteindelijke oordeel over klachten die aan de commissie worden voorgelegd.

Onze Kernwaarden

NowID-Logo-only-colour.svg

Onafhankelijk

Leden van de Commissie van IncassoKlacht zijn onafhankelijk. Zij zijn niet verbonden aan of hebben geen relatie met de incassodienstverlener waarover u klaagt. Incassodienstverleners hebben dus geen enkele invloed op de klachtenbehandeling en het inhoudelijke oordeel van de Commissie. Ook het bestuur van NowID bemoeit zich niet met de behandeling van klachten. De behandeling van uw klacht vindt daarom geheel onafhankelijk en onpartijdig plaats.

NowID-Logo-only-colour.svg

Laagdrempelig

Geschillenbeslechting via IncassoKlacht is laagdrempelig, goedkoop en snel. Daarom kan dit een aantrekkelijk alternatief zijn voor een kostbaar en tijdrovend proces bij de rechter. 

NowID-Logo-only-colour.svg

Deskundig

Leden van de Commissie zijn deskundig. Zij worden zorgvuldig geselecteerd worden op basis van hun expertise en ervaring binnen het juridische domein, met name op het gebied van geschillenbeslechting, incassorecht en consumentenrecht. Deze deskundigheid zorgt ervoor dat ze in staat zijn om klachten op een professionele en juridisch onderbouwde wijze te beoordelen. Hun achtergrond kan variëren van juristen, advocaten en deurwaarders. 

Samenstelling Klachtencommissie