. Rechtstreeks klacht indienen

Klachten kunnen schriftelijk en digitaal worden ingediend. U kunt uw klacht rechtstreeks indienen door onderstaand formulier in te vullen.  Liever de klacht per e-mail indienen? Mail dan uw klacht naar klacht@incassoklacht.nl. Zorg ervoor dat de onderwerpregel van uw e-mail in elk geval het woord 'klacht' en de naam van de desbetreffende incassodienstverlener bevat. 

De Klacht moet bovendien in elk geval de volgende gegevens bevatten:

  • Uw volledige naam;
  • Uw adres- en contactgegevens;
  • Een duidelijke omschrijving van de klacht en de gedraging die tot de klacht heeft geleid;
  • De naam van de incassodienstverlener waarover wordt geklaagd;
  • Voor zover bekend, de personen binnen de Incassodienstverlener waarop de klacht
    betrekking heeft;
  • De datum of tijdsperiode waarin deze klacht zich heeft voorgedaan;
  • Alle relevante documenten.

Klacht indienen (NL - 2024)
We hebben de volgende gegevens nodig om uw klacht effectief te kunnen behandelen. Wat is uw naam?
We hebben de volgende gegevens nodig om uw klacht effectief te kunnen behandelen. Wat is uw naam?
Heeft u contact opgenomen met het incassobureau over uw klacht?
Beschrijf de situatie grondig. Wanneer en hoe vond het incident plaats? Waren er specifieke personen bij betrokken? Hoe meer details u verstrekt, hoe beter wij uw situatie kunnen begrijpen. In de laatste stap is het ook mogelijk een bestand te uploaden.
Welke actie of oplossing zou volgens u de situatie rechtzetten? Jouw perspectief op een mogelijke oplossing is van onschatbare waarde in de verdere behandeling.

Maximum file size: 516MB

Ik ga akkoord met de geschillenregeling van incassoklacht.